צוואות וירושות

גולדצויג משרד עו"ד מעניק יעוץ משפטי בכל הקשור בענייני צוואות וירושות ; עריכת צוואה בהתאם לרצון המצווה ; טיפול והגשת בקשה לצו ירושה במקרה בו נפטר אדם ללא שהשאיר צוואה ; בקשה לצו קיום צוואה במקרה בו אדם מחזיק בצוואה של אדם שנפטר. השירות ניתן באופן אישי, דיסקרטי ומקצועי.

מאמר בעניין בקשה לצו ירושה / בקשה לצו קיום צוואה

מאחר ואין אדם יודע יום פקודתו, מוטב לו לאדם שיערוך צוואה וזאת על מנת להסדיר את חלוקת נכסיו ורכושו בדרך בה הוא חפץ וכדי לחסוך מלחמות מיותרות.

ככל שאין צוואה, חוק הירושה חל והוא הקובע את דרך חלוקת העיזבון לאחר מאה ועשרים שנות חייו של האדם. החוק קובע מה יהא חלקו של כל יורש מהעיזבון ולמעשה מחלק את העיזבון בין היורשים, זאת במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה. במקרה שהמנוח השאיר אחריו צוואה, דרך חלוקת העיזבון תהא בהתאם לרצונו של המנוח וכפי שבאה לידי ביטוי בצוואה. במקרה בהם המנוח לא השאיר אחריו צוואה יש צורך להגיש לרשם הירושה בקשה לצו ירושה, ובהתאם לדין יקבע דרך חלוקת העיזבון. במקרים בהם המנוח השאיר אחריו צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה והעיזבון יחולק בהתאם לאמור בצוואה.

בקשה לצו ירושה וכן בקשה לצו קיום צוואה יוגשו לרשם לענייני ירושה ובמקרה של התנגדות יועברו לדיון בפני בית משפט לענייני משפחה.  במקרה בו המנוח לא השאיר צוואה, יינתן בסוף ההליך צו ירושה ובמקרה בו המנוח כן השאיר צוואה יינתן בסוף ההליך צו קיום צוואה.

 בקשה לצו ירושה :

צו ירושה הוא למעשה הצהרה מטעם הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה (במידה והוגשה התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה) אשר למעשה קובעת את זהות היורשים, שיעור החלוקה ודרך חלוקת העיזבון. צו הירושה אינו יוצר זכות מהותית, כי אם מצהיר על זכותו של כל יורש וחלקו  בעיזבון. לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, יש צורך לממש את הזכות לזכות מהותית, על ידי עו"ד שיטפל בכל הקשור ברישומי הנכס או המיטלטלין וכדומה. יצוין, כי צו ירושה אשר הונפק בחו"ל אינו ניתן לאכיפה בארץ.

 בהתאם לדיני הירושה, בתחילה ולפני הגשת בקשה לצו ירושה או הגשת בקשה לצו קיום צוואה, על היורש לשלוח הודעה בדואר רשום ליורשים האחרים בדבר כוונתו להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה. לאחר משלוח הודעה יוכל היורש להגיש את הבקשה לצו ירושה או את הבקשה לצו קיום צוואה. שליחת המכתב באה לשם יידוע היורשים האחרים לאפשרות שיהיה עליהם להגיש התנגדויות לבקשה לצו ירושה או לבקשה לצו קיום צוואה שתוגש.

את הבקשה לצו ירושה או את הבקשה לצו קיום צוואה, יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה אשר באזור סמכותו היה מקום מושבו  האחרון של המנוח, וככל שמדובר במנוח שהיה תושב זר, הבקשה תוגש באזור בו נמצאים נכסיו של המוריש בישראל.

בקשה לצו קיום צוואה :

כאמור, ככל שהמנוח השאיר אחריו צוואה, יש צורך להגיש בקשה לצו קיום לצוואה זאת בכדי שהעיזבון יחולק בהתאם לצוואתו. לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה באמצעות עו"ד צוואות וירושות הרשם לענייני ירושה יאשר את נוסח הצוואה ויקנה לה תוקף של פסק דין. צו קיום צוואה למעשה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב כמו פסק דין ואיתו ניתן לבצע פעולות משפטיות רבות, כגון קבלת מסמכי בנקים, ביצוע ההעברות בטאבו מאחר ולמעשה היורש נכנס בנעלי המוריש.

 התנגדות לצו קיום צוואה :

אדם הרוצה להתנגד לבקשה לצו קיום צוואה יכול להגיש את התנגדותו בתוך 14 ימים ממועד הפרסום בעיתונות וברשומות. במקרים מיוחדים יכול הרשם או בית המשפט לקבוע מועד מאוחר יותר להגשת ההתנגדות. ניתן להגיש התנגדות לבקשה לקיום צוואה, במקרה בו המנוח השאיר אחריו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה לרשם, או שאינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. ישנם מקרים נוספים בהם ניתן להגיש התנגדות לבקשה לקיום צוואה, במקרה בו הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס, או אם אחד הנהנים בצוואה השתתף בעריכתה.

כאמור, בקשה לצו ירושה ובקשה לצו קיום צוואה, יש להגישם בדרך הנכונה וזאת על מנת שההליך יבוצע בדרך הראויה והמהירה.

כל הנכתב לעיל בעניין בקשה לצו ירושה וכן בקשה לצו קיום צוואה הינו למידע ראשוני בלבד ולא נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו על מנת לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות וללא כל התחייבות.