הקמת חברה בישראל

הקמת חברה בישראל:

הקמת חברה בישראל ורישום החברה אצל רשם החברות מוגדר תחת חוק החברות אשר מגדיר את תוקפה ומגבלותיה של החברה.

משרדנו עוסק בין היתר, ברישום חברה – הקמת חברה בישראל וידאג להכין את החברה לרישום בתוך מספר ימים ממועד הפגישה עם הלקוח אשר במהלכה יחתום הלקוח על הטפסים הנדרשים.

בעת רישום חברה משרדנו יבצע עבורך את הפעולות הבאות:

  • עריכת בקשה לרישום חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים ותקנון חברה.
  • המצאת המסמכים לרשם החברות, ביצוע רישום החברה וקבלת תעודת התאגדות.
  • מסמכי פתיחת חשבון בנק, פרוטוקול חברה, זכויות חתימה חשבון.

משרדנו מעניק שירות משפטי ליזמים חדשים, בשלבים הראשונים של הקמת חברה ורישום החברה בישראל. משרדנו מלווה את כל שלבי הפעילות, החל משלב בדיקת כדאיות הקמת החברה ובחינת אפשרות שימוש באיגוד משפטי אחר כגון עוסק מורשה או עמותה וכדו'.

הקמת חברה בישראל ושלב רישום החברה כולל בתוכו בין היתר: בחירת שם החברה, מטרות החברה עריכת הסכמי ייסוד להקמת החברה וכן עריכת הסכמים בין בעלי המניות השונים בחברה, עריכת הסכמי השקעה, הסכמי הלוואה וכן כל סוגי ההסכמים הנוגעים לחברה.

 פירוק חברה מרצון:

כל חברה הרשומה אצל רשם החברות מחוייבת בתשלום אגרה שנתית. חברה אשר למעשה אינה פעילה וממשיכה להיות רשומה במרשם החברות נדרשת אף היא לשלם תשלומים אלה. על כן, מומלץ לחברות לא פעילות להתחיל בהליך של פירוק מרצון של החברה. משרדנו מטפל בכל הקשור לפירוק מרצון של החברה.