תביעה לפינוי פולש

תביעה לפינוי פולש או שוכר – כיצד לפעול??

 

להלן אסקור את דרכי פעולות המשכיר והאפשרויות העומדות בידי בעל נכס לפעול כנגד פולש ו/או מסיג גבול ו/או שוכר וכן דרך הגשת תביעה לפינוי פולש או תביעה לפינוי מושכר.

בהתאם לחוק המקרקעין, על בעל נכס לפנות לבית משפט בהגשת תביעה מתאימה ככל שבכוונתו לפנות פולש לאחר שחלפו 30 ימים ממועד הפלישה (אם בתוך ה-30 ימים ניתן לפעול בכוח סביר כנגד הפולש).

הגשת התביעה כנגד הפולש נעשית בדרך של תביעה לפינוי וסילוק יד. ככל שמדובר בתביעה  כנגד שוכר שאינו משלם דמי שכירות ו/או מפר את תנאי השכירות יש להגיש תביעה לפינוי מושכר בהתאם לסדרי הדין המיוחדים ואשר הותקנו במיוחד עבור מקרים אלו.

מצב זה בו שוכר נמצא בנכס ומאידך אינו משלם את דמי השכירות הינו מצב אבסורדי אשר המחוקק ער לו ולכן בשנת 2009 תיקן תקנות חדשות לעניין פינוי שוכר שלא משלם את דמי השכירות, וזאת באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר באמצעות סדרי דין מיוחדים  – התביעה תישא את הכותרת " תביעה לפינוי מושכר".

תכלית חקיקתן של התקנות החדשות לעניין פינוי שוכר היא בין היתר בכדי למנוע מצב של "התנחלות" של שוכרים במושכר ללא שהם משלמים דמי שכירות ומושכים את הזמן בהליך שיפוטי. מאחר והתנהגות מסוג זה מצידם של השוכרים הינה פגיעה משמעותית בחברה בכלל ובקהל המשכירים בפרט ועל כן בא המחוקק ותיקן את התקנות החדשות על מנת להקל בהליך פינוי שוכר שלא משלם את דמי השכירות, ולהביא לפינויו במהירות האפשרית.

למעשה, התקנות החדשות בעניין תביעה לפינוי מושכר, המסדירות את עניין פינוי שוכר שלא שילם מהדירה נועדו לקצר את לוח הזמנים בהוצאת השוכר מן המושכר ובכך לטפל בבעיה החמורה העומדת בפני המשכיר. ללא כל קשר לתביעה לפינוי מושכר יהיה ניתן להיפרע מהשוכר בתביעות נוספות כגון בגין דמי השכירות או נזקים או חובות שהשאיר השוכר.

בעל הבית ו/או המשכיר מחויבים לפנות לבית המשפט בתביעה לפינוי וזאת על מנת לקבל צו פינוי כנגד הפולש או כנגד השוכר המפר. על בעל הנכס חל איסור מוחלט "לקחת את החוק לידיים" וישנו איסור מפורש על עשיית דין עצמי מצד בעל הבית והדבר עשוי לגרור אף סנקציות פליליות כנגד בעל הבית.

החוק אף אינו מתיר להתנות כנגד עשיית דין עצמי, הכלל הינו קוגנטי – כלל שלא ניתן להתנות עליו.

ההמלצה למשכירי הדירות הינה שלא להמתין עד שיחלוף זמן יקר! מיד כשנדלקים נורות אדומות יש להתחיל בהליכים לפינוי השוכר ובאופן מיידי. לדוגמה: החזרת שיקים על ידי הבנק ו/או אי תשלום דמי השכירות במועד ו.או תשלום דמי השכירות בחסר. עדיף להגיש תביעה ולמחוק אותה או לבטל תביעה שכבר הוגשה לאחר שכל החובות של השוכר שולמו מאשר לגלות באיחור רב (ולפעמים באיחור של מספר חודשים ונזק רב שנצבר בדרך) שבוזבז זמן יקר, זמן אשר לא ניתן להשיב.

הליך פינוי שוכר אינו דבר של מה בכך ואין להקל בו ראש כלל וכלל. יש לפעול בחכמה ובתבונה לאורך כל הדרך, וזאת על מנת להגיע לתוצאה של פינוי שוכר במהירות וללא כל דיחוי.

כל האמור לעיל בעניין פינוי שוכר שלא משלם שמי שכירות והגשת תביעה לפינוי מושכר, הינו למידע כללי בלבד ולא נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מאחר ויש לבחון כל מקרה ונסיבותיו המיוחדות. 

זכרו, סוף מעשה במחשבה תחילה!