תביעה לפינוי מושכר

משרדנו עוסק בתחום הפינוי כנישה עיקרית במשרד ועוסק בכל סוגי הפינויים, ובכלל זה: פינוי שוכר, פינוי פולשים, פינוי נחלות, פינוי בר רשות, בר רישיון במקרקעין והנו בעל ניסיון עשיר ובעל מומחיות רבה בתחום הפינוי על כל רבדיו. משדנו מעניק שירות אישי ללקוחותיו ונותן מענה מיידי בכל נושא הפינוי ודואג לטיפול שוטף עד לפינוי הנכס. 

המשרד עוסק בנושאים: פינוי שוכר / פינוי מושכר, וכן פינוי באמצעות הוצאה לפועל בתוך 20 יום מעת מתן צו הפינוי.

משרדנו טיפל בהצלחה במספר רב של פינויים ובכלל זה פינוי מושכר, פינוי פולשים, פינוי ברי רשות, דיור ציבורי, הן בהליכים בפני בית המשפט והן בפני משרדי ההוצאה לפועל והכל במהירות מרבית ולשביעות רצונו של הלקוח.

תביעה לפינוי מושכר

להלן סקירה של אפשרויות העומדות בפני משכיר החפץ בפינוי שוכר או בפינוי דייר מהדירה.

מהם הדרכים העומדות ברשותו של המשכיר על מנת להגיע למצב של פינוי שוכר שלא משלם ופינויה של הדירה? האם מותר לפרוץ את הדירה? האם מותר להוציא את המטלטלים של השוכר אל מחוץ לדירה? האם מותר להחליף מנעולים? האם ניתן לכפות על השוכר לצאת מהדירה?

התשובות למרבית השאלות דלעיל הינה שלילית ולו מהטעם שהמשכיר אינו רשאי לעשות דין לעצמו והוא מחויב לפנות לבית המשפט על מנת לקבל צו המורה על פינוי שוכר מהמושכר. בתי המשפט הביעו במקרים רבים עמדה נחרצת בעניין עשיית דין עצמי מצדם של משכירים, ופסקו פעמים רבות כנגד משכירים כאשר אלה פעלו באופן חד צדדי לפינוי שוכר.

מצב זה בו השוכר נמצא בדירה ומאידך אינו משלם את דמי השכירות הינו מצב אבסורדי אשר המחוקק ער לו ולכן בא ותיקן תקנות חדשות לעניין פינוי שוכר שלא משלם את דמי השכירות, וזאת באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר באמצעות סדרי דין מיוחדים וקצרים על מנת להגשים את המטרה שלשמה הם נחקקו.

תכלית חקיקתן של התקנות החדשות לעניין פינוי שוכר היא בין היתר בכדי למנוע מצב של "התנחלות" של שוכרים במושכר ללא שהם משלמים דמי שכירות ומושכים את הזמן בהליך שיפוטי. מאחר והתנהגות מסוג זה מצידם של השוכרים הינה פגיעה משמעותית בחברה בכלל ובקהל המשכירים בפרט ועל כן בא המחוקק ותיקן את התקנות החדשות על מנת להקל בהליך פינוי שוכר שלא משלם את דמי השכירות, ולהביא לפינויו במהירות האפשרית.

למעשה, התקנות החדשות בעניין תביעה לפינוי מושכר, המסדירות את עניין פינוי שוכר שלא שילם מהדירה נועדו לקצר את לוח הזמנים בהוצאת השוכר מן המושכר ובכך לטפל בבעיה החמורה העומדת בפני המשכיר. ללא כל קשר לתביעה לפינוי מושכר יהיה ניתן להיפרע מהשוכר בתביעות נוספות כגון בגין דמי השכירות או נזקים או חובות שהשאיר השוכר.

ההמלצה למשכירי הדירות הינה שלא להמתין עד שיחלוף זמן יקר! מיד כשנדלקים נורות אדומות יש להתחיל בהליכים לפינוי שוכר באופן מיידי. לדוגמה: החזרת שיקים על ידי הבנק ו/או אי תשלום דמי השכירות במועד ; עדיף להגיש תביעה ולמחוק אותה או לבטל תביעה שכבר הוגשה לאחר שכל החובות של השוכר שולמו מאשר לגלות באיחור רב (ולפעמים באיחור של מספר חודשים ונזק רב שנצבר בדרך) שבוזבז זמן יקר.

הליך תביעה לפינוי מושכר אינו דבר של מה בכך ואין להקל בו ראש כלל וכלל. יש לפעול בחכמה ובתבונה לאורך כל הדרך, וזאת על מנת להגיע לתוצאה של פינוי שוכר במהירות האפשרית.

כל האמור לעיל בעניין תביעה לפינוי מושכר  ו/או פינוי שוכר שלא משלם שמי שכירות, הינו למידע כללי בלבד ולא נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מאחר ויש צורך לבחון כל מקרה ונסיבותיו המיוחדות.