תאונות אישיות – תאונות תלמידים

תאונות אישיות – תאונות תלמידים

פעמים רבות אנו נתקלים בתופעה של ילד אשר נפגע בביתו, במהלך משחק בזמנו החופשי, במהלך טיול בארץ או בחו"ל וכן במהלך פעילות בית ספרית וכדומה. תאונות אלו נופלות בגדר תאונות אישיות – תאונות תלמידים. בכל שנה נפגעים תלמידים רבים לכן חשוב לזכור כי כל ילד זכאי לפיצוי בגין פגיעתו, הן בזמנו החופשי והן במהלך פעילות בית ספרית.

זכויותיו של תלמיד הנפגע במסגרת תאונות אישיות – תאונות תלמידים בבית הספר או מחוצה לו, במסגרת פעילות בית ספרית או במסגרת פרטית, ברחוב, בבית או במסגרת בילוי, בטיול בארץ או בעולם, בכל המקרים הנ"ל התלמיד יהיה זכאי לפיצוי בגין פגיעתו

כל ילד מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות דרך בית הספר ו/או המוסד בו לומד הילד. ביטוח תאונות אישיות מכסה את הילד במסגרת חופשה בארץ ואף בחו"ל אשר הפגיעה במהלכה תחשב בגדר תאונות אישיות – תאונות תלמידים המכוסה במסגרת הביטוח.

חוק חינוך חובה מטיל על משרד החינוך ועל הרשויות המקומיות להפעיל ביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים. ביטוח זה מכסה תאונות של תלמידים הלומדים במוסדות החינוך השונים ומכסה במקרה של פציעה, שבר, נכות ולא עלינו אף במקרה של מוות בעקבות התאונה.

ביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים מכסה נזקי גוף שנגרמו עקב פציעה של תלמיד בתאונה (לא משנה איזה – למעט תאונות דרכים או פעולות איבה). הביטוח יכסה בכל שעות היום והלילה ולמעשה יכסה את התלמיד שנפגע בכל תאונה, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה, בכל מקום ברחבי העולם, ללא קשר בין הפגיעה כתאונות תלמידים לבין היותו תחת מסגרת לימודית כלשהי כתלמיד. הביטוח יכסה את התלמיד הנפגע אף אם שהה לדוגמה עם משפחתו בחופשת סקי בחו"ל.

במסגרת ביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים יפוצה התלמיד הנפגע בתאונה, ללא תלות באשם כלשהו ו/או רשלנות של המוסד או הרשות בו נמצא המוסד, כי אם בכל מקרה התלמיד יהיה דכאי לפיצוי בגין התאונה.

ביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים מכסה:

  • ·         פיצוי במקרה של מוות.
  • ·         פיצוי במקרה של נכות קבועה מלאה או חלקית.
  • ·         פיצוי בגין ימי היעדרות מבית הספר.
  • ·         החזר הוצאות רפואיות שהוצאו בעקבות התאונות.

חשוב להיוועץ בעורך דין בכל מקרה של תאונות אישיות – תאונות תלמידים על מנת לערוך את התביעה כראוי ולהגישה לחברת הביטוח בצירוף כל האישורים הרפואיים והאסמכתאות הנדרשות.

תביעה בגין ביטוח מתיישנת לאחר 3 שנים מיום קרות הנזק. ככל שמדובר בתאונה של תלמיד במסגרת ביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים אזי מועד ההתיישנות יחלוף לאחר 3 שנים מיום הגיע התלמיד לגיל 18 – כך שלמעשה יהיה ניתן להגיש את התביעה עד שהתלמיד יגיע לגיל 21.

בעקבות טעויות נפוצות ומחוסר ידיעה נפגעים רבים מאבדים את זכותם לקבלת פיצוי בהתאם לביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים. על מנת להימנע מטעות אפשרית רצוי בכל מקרה לפנות לקבלת יעוץ.

יצוין, כי ביטוח תאונות אישיות בא בנוסף לאחריות של בית הספר כלפי התלמיד וכן לחובת הרשות כלפי התלמידים שבתחומו. כך שבנוסף לתביעה על פי פוליסת תאונות אישיות – תאונות תלמידים לתלמיד ישנה הזכות להגיש תביעה בגין נזקי גוף כנגד בית הספר או הרשות המקומית בטענת רשלנות, היעדר פיקוח ו/או ליקויים אשר גרמו לתאונה. במקרים רבים בית המשפט יפסוק כי לבית הספר ו/או לרשות המקומית הייתה חובה ואחריות כלפי התלמיד ולכן יזכה את התלמיד בפיצוי נוסף מעבר לזה הקיים במסגרת ביטוח תאונות אישיות – תאונות תלמידים.

 

כל האמור לעיל בעניין תאונות אישיות – תאונות תלמידים הינו למידע כללי בלבד ולא נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו המיוחדות.