פיצויים תאונות דרכים – אבדן כושר השתכרות

פיצויים תאונות דרכים – אבדן כושר השתכרות:

בהתאם לחוק פיצויים לנפגע תאונות דרכים ובהתאם לפקודת הנזיקין, יש לפצות את הניזוק ולשלם לו את אובדן כושר השתכרותו וזאת על מנת להעמידו במקום בו היה מצוי אילולי הפגיעה. פיצויים תאונת דרכים הוגבלו לתקרת מקסימום של שילוש השכר הממוצע במשק (שכר ממוצע במשק כפול 3) ובהתאם לאחוזי הנכות שנקבע לנפגע ובהתאם לזה יקבל את הפיצויים בגין תאונת הדרכים.

כך שאם אדם נפגע בתאונת דרכים ומשתכר יותר משילוש שכר הממוצע במשק, החישוב יבוצע לפי תקרת המקסימום ויקבל פיצויי תאונת דרכים לפי הסכום של התקרה ולא מעבר.

על פי ההלכה הרי די אם הצביע התובע על קיומו של נזק כדי שיזכה בפיצוי, ודי באפשרות להעריך את שיעור הנזק מתוך העדויות כדי שאפשר יהיה להעניק פיצוי גלובלי.

נפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לקבל פיצויים תאונת דרכים לפי ההוצאות שנגרמו לו וההפסדים שנגרמו לו בעקבות התאונה. כך לדוג' במקרה ונגרמו לנפגע בתאונת דרכים הוצאות שאילולי התאונה לא היה נדרש להוציאם, הנפגע יהיה זכאי לפיצויי בגינם.

הפסיקה הכירה בתשלום פיצויי תאונת דרכים אף בגין צלקות מכוערות ואף הכיר במקרים מסוימים בצלקות אלו כנכות תפקודית המזכה בפיצויי תאונת דרכים לפי חישוב אובדן ההשתכרות של הנפגע. כך נקבע בפסק הדין ת.א. 15592/00 בטיטו נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ מפי כבוד השופט לבנוני בבית משפט השלום בחיפה: "… נכות אסתטית פוגעת, בהכרח, בשלוות נפשו של הניזוק, והיא אוצרת בחובה מידה לא מבוטלת של תסכול ובושה. במצב דברים זה איני מוכן להרחיק לכת ולקבוע כי לנכות אסתטית לא יכולה להיות, בהכרח, משמעות תפקודית…".

המגמה של הפסיקה הינה לאפשר לנפגע לקבל פיצויי תאונת דרכים מיטביים שיוכלו ליתן לו פיצוי ראוי בגין פגיעתו.

אובדן כושר השתכרות בראי הפסיקה:

פסיקת בתי המשפט קובעת כי שיעור ההפסד החודשי של הנפגע בתאונת דרכים ייקבע על-פי שיעור נכותו התפקודית של הנפגע, במילים אחרות כמה הפגיעה אכן משפיעה על כושר השתכרותו. בתי המשפט יפסקו לנתבע פיצויים תאונת דרכים בגובה הנכות התפקודית שנגרמה לנפגע בהיוון למשך יתרת שנות עבודה עד לגיל פנסיה.

בפסק הדין ע"א 3049/93 גיאורגוסיאן נ' המגן חברה לביטוח בע"מ  קבע כבוד השופט אור שישנם מקרים בהם נכות רפואית ברמה מסוימת תשפיע על נפגע בתאונת דרכים הרבה מעבר לאחוזיי הנכות שנקבעו. במילים אחרות ישנם מקרים בהם נכות ביד לעובד שמקצועו הינה עבודת ידיים תהייה פגיעה זו ברמת 10 אחוזים אל מול אדם שעיקר עיסוקו הינה בראש והפגיעה ביד לא תשפיע באופן משמעותי על השתכרותו..

למעשה, בית משפט בוחן מהי הפגיעה התפקודית של הנפגע ובהתאם לכך קובע את גובה הפיצויים לתאונת דרכים. חלק מהשיקולים המנחים את בית המשפט הינה עיסוקו של הנפגע קודם לתאונה, ומידת הפגיעה ודרך ההשפעה שלה על עבודתו.

בית המשפט יתחשב בשיעור הנכות הרפואית, אך במקרים רבים בית המשפט יקבע כי שיעור הנכות התפקודית הינו גבוה בהרבה משיעור הנכות הרואית ובהתאם לכך יקבע את גובה שיעור פיצויים תאונת דרכים.