נפילה ברחוב – נפילה במדרכה

 

נפילה ברחוב – נפילה במדרכה – נזקי גוף ברשות הרבים

בפקודת העיריות (נוסח חדש) נקבע כי מוטלת חובה על רשות ציבורית, לרבות עירייה ו/או מועצה מקומית, לדאוג לתיקון וניקוי הרחובות, לתקן ליקויים בתאורת הרחוב והיא גם מחויבת למנוע ולהסיר כל מכשול או מפגע שקיים ברחוב. להלן נסקור מהות החובה וכיצד לפעול במקרה של נפילה ברחוב.

כאמור, על רשות מקומית מוטלת חובה ועל כן היא נדרשת לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע תאונות ופציעות של עוברי אורח בתחומה. למעשה, הרשות חייבת לדאוג כי הרחובות שבתחומה יהיו נקיים וללא ליקויים או מכשולים שעשויים להוביל לנפילה ברחוב.

הרשות המקומית מחויבת לנקוט בכל אמצעי הזהירות, ועל כן במקרה של ביצוע עבודות בנייה ו/או תיקון רחובות בתחומי הרשות המקומית, הרשות מחויבת להתריע בפני עוברי האורח ולנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת שעוברי אורח לא ייפגעו, ולמנוע מקרים של נפילה ברחוב או נפילה במדרכה שבתחומה.

אחריות העירייה אינה מוחלטת, אך יחד עם זאת ישנה חובה המוטלת על הרשות המקומית למנוע נפילה במדרכה שבשטחה. בתי המשפט באינספור פסקי דין קבעו, כי רשות המקומית מחויבת לדאוג לתיקון כל הליקויים והמפגעים בתחומה ובדרך זו קיימת גם חובה על הרשות המקומית להקים מנגנון שידאג לקבל התראות על מפגעים בתחומי הרשות ולדאוג לתיקונם בתוך זמן סביר ו/או לכל הפחות לדאוג להתריע בפני העוברים והשבים על המפגע, וזאת בכדי למנוע תאונות של נפילה ברחוב – נפילה במדרכה – החלקה ברחוב וכדו'.

כמו בכל מקרה של תביעות נזקי גוף, על הנפגע להוכיח שהעירייה ו/או הרשות המקומית התרשלה וכתוצאה מכך נגרמה הנפילה ברחוב. יש להוכיח שהעירייה ידעה על המכשול, או לכל הפחות הייתה צריכה לדעת על קיומו של המפגע, לדוג' באמצעות מנגנון קבלת התראות מהתושבים. אם העירייה ידעה על קיומו של המכשול ולא עשתה דבר בעניין, הרי שהיא התרשלה. יתכנו מקרים שהעירייה כלל לא ידעה על המפגע ולמרות זאת זה יחשב כאילו היא התרשלה וזאת למעט אם הרשות תוכיח שהיא מקימת סיורים תכופים ברחובותיה ועושה כל שביכולתה על מנת לקבל התראות ולהסיר מפגעים ומכשולים בתחומה.

רשות מקומית מעצם טבעה חבה בחובת זהירות מושגית כלפי תושביה וכלפי עוברי אורח הפוסעים ברחובותיה. על רשות מקומית לדאוג לתקינות הרחובות והמדרכות הנמצאים בשטחה, וזאת על מנת למנוע מקרים של נפילה במדרכה ו/או נפילה ברחוב. מאחר וחובה זו של הרשות המקומית אינה חובה מוחלטת, על הנפגע מוטלת החובה והנטל להוכיח שהרשות המקומית אכן התרשלה ובכך הפרה חובה זו, ובדרך כלל כתוצאה מכך שלא דאגה לתיקון מפגה ו/שאו התעלמה מהמפגע ו/או שלא הזהירה את העוברים והשבים.

בשורה של פסקי דין בתי המשפט הדגישו את חובת הרשות לדאוג למניעת מכשולים או מפגעים בתחומה, ופירשו את החובה שקבועה בפקודת העיריות באופן מרחיב הרבה יותר. בתי המשפט מכירים בעובדה שהדרכים והרחובות אינם משטח סטרילי, אך יחד עם זאת מחובתה של העירייה לעשות כל שביכולתה לשמירה על בטחון הציבור בתחומה וכי היא נושאת באחריות לליקויים ומכשולים שגרמו לנזק לעובר אורח ו/או לנפילה של אדם ברחוב.

במקרה שאירע בהוד השרון, בית המשפט לא פסק פיצויים לנפגעת שלא ידעה להוכיח ממה נפגעה וממה נגרמה הנפילה במדרכה. בית המשפט ציין את ההלכה הפסוקה כי מדרכות ורחובות אינן שטחים סטריליים וכי "אדם אשר הולך ברחוב, או יורד במדרגות, עלול לעיתים להחליק וליפול", ולכן הנפגע חייב להוכיח שכתוצאה מליקוי או מכשול נגרמה הנפילה או החלקה ברחוב.

לכן, בכל מקרה של נפילה ברחוב או נפילה במדרכה בתחום רשות מקומית, חשוב לצלם את מקום האירוע ובייחוד את המפגע והמכשול שבעטיו נגרמה התאונה ו/או הנפילה ברחוב וכן לתעד את מהלך האירועים ושמות העדים שנכחו במקום הנפילה ברחוב ולפנות בהקדם לעו"ד נזיקין.