הקמת חברה בסין – פתיחת חברה בסין

הקמת חברה בסין – פתיחת חברה בסין – כניסה לשוק הסיני

 

במהלך שני העשורים האחרונים, הכלכלה בסין התפתחה בקצב מסחרחר וכיום סין הינה הכלכלה החזקה והמשפיעה בעולם. התפתחות זו נוצרה בין היתר לאור החלטת ממשלת סין לאשפר כניסה של משקיעים זרים לתחומי הרפובליקה של סין והקמת חברה בסין באמצעות חברות ומשקיעים זרים.

בשנת 2001 הרפובליקה של סין הצטרפה לארגון הסחר העולמי (WTO), דבר שיצר שינוי משמעותי בכלכלה הסינית ובסביבה המשפטית שבה. הצטרפות זו של סין אפשרה למשקיעים רבים מהעולם המערבי להיכנס ולהשקיע בסין.

לאור זאת, גל חדש של משקיעים זרים החל לחדור לשוק בסין ולאחרונה יותר ויותר חברות קטנות ובינוניות חודרות לשוק הסיני, כאשר למעשה השוק הסיני הפך להיות היצרן הגדול בעולם.

כך בשנים האחרונות, הכלכלה הסינית מקבלת כותרות ראשיות ברחבי העולם, דבר שגרם לכל חברה המכבדת את עצמה לפרוץ לשוק הסיני ולפעול בה. מעבר לכך, קצב הצמיחה של סין הינו מהגבוהים בעולם ובין היתר לאור מתן אפשרות להיכנס ולהשקיע בתחומי מפתח בסין כגון תקשורת, בנקים חברות ביטוח, מסחר, לוגיסטיקה וכדומה.

לאור השינוי הכלכלי, חברה ישראלית ו/או משקיע ישראלי נדרשים לפעול לשם הקמת ו/או פתיחת חברה בסין וזאת לצורך כניסה לשוק הסיני וביצוע עסקאות מקומיות בסין.

 

מספר דרכים להקמת חברה בסין:

 WFOE – Wholly Foreign-Owned Enterprises:

הדרך הנפוצה ביותר, הינה הקמת חברה מוגבלת באחריות נשלטת כולה על ידי חברה זרה ו/או משקיע זר. סוג זהה של חברה מתאים ביותר, לחברות נותני שירותים למיניהם, חברות ייעוץ, חברות ניהול, פיתוח תוכנה ומסחר.

כאמור, חברה זו מוקמת בדרך של חברה מוגבלת באחריות. על מנת לרשום את החברה, יש לקבל מספר אישורים מהרשויות בסין ורק לאחר קבלת האישורים, יהיה ניתן להתחיל בהליך רישום החברה. כמו כן, יש לקבל אישור מהרשויות בסין שם של החברה – הרשויות בסין אינן מתירות שמות הדומות לחברות קיימות.

כך גם, בתקנון החברה יהיו מנויים מטרות החברה, והחברה תהא מנועה מלפעול בכל תחום אשר לא פורט בתקנון. רצוי לשים לב, כי ברפובליקה של סין התקנון חייב לכלול את מטרות החברה ותחום העסקה באופן תמציתי ומדויק. מעבר לכך, יהיה צורך לבחון האם מהות ותחום עיסוק החברה דורש אישור רגולציה מיוחד.

 

RPO – Resident Representative Office:

הקמת חברה מסוג זה תאפשר לחברה לפעול בסין, אך לא לסחור ו/או להתקשר בחוזים על מנת לעשות רווח ו/או להשקיע ברפובליקה הסינית. למעשה חברה מסוג זה תאפשר לנהל עסקים בסין, אך לביצוע של עסקאות והשקעות בסין, העסקת עובדים בסין, פתיחת חשבון בנק בסין וכדומה, החברה לא תוכל להתנהל תחת קטגוריה זו.

EJV – Equity Joint Ventures:

הינה ישות משפטית המוגבלת באחריות, וזאת לאחר שלאחרונה כל נושא ישות משפטית המוגבלת באחריות התקבל בהבנה ברפובליקה הסינית.

החברה מנוהלת כחברה מערבית לכל דבר ועניין אליה יש חברי דירקטוריון האחראים לקבלת החלטת של החברה ומנהלי החברה הפועלים בהתאם להנחיות הדירקטורים של החברה.

החברה פועלת כשותפות כאשר כל בעל מניות מקבל זכות למינוי מספר דירקטורים בהתאם להון המניות של אותו צד. כמו"כ מכירה ו/או העברה של מניות כרוכה באישור והסכמה של כל בעלי המניות האחרים.

 

Cooperative Joint Ventures:

חברה מסוג זה, הינה חברה הרשומה בסין והכוללת בתוכה שתי חברות שונות בעלות ישויות משפטיות נפרדות והפועלות במשותף בשוק הסיני. חברה זו יכול שתירשם כחברה מוגבלת באחריות ויכול שתירשם כחברה שאינה מוגבלת באחריות, וזאת כאשר כל אחד מהחברות השותפות בחברה, הינו בעל אחריות בפני עצמו.

אין לראות במאמר זה כתחליף לייעוץ משפטי ו/או לחוות דעת משפטית.