אזרחי – מסחרי

גולדצויג משרד עו"ד הנו משרד עו"ד אזרחי מסחרי הממוקם בהרצליה פיתוח ומתמחה במתן יעוץ משפטי לפרטיים ולתאגידים מהארץ ומחו"ל.7090502_m

המשרד עוסק במשפט האזרחי מסחרי ומסייע בהקמת כל סוגי התאגידים, רישום חברות ברשם החברות הישראלי, רישום עמותות ברשם העמותות וכן מתן יעוץ משפטי שוטף לתאגיד. כמו כן, משרדנו עוסק בעריכת הסכמים, ליווי תאגידים וניהול מו"מ לקראת חתימה על הסכמים מסחריים.

לקבלת יעוץ ראשוני ניתן לקבוע פגישה ללא עלות.

 

פירוט כללי בעניין הקמת חברה:

הקמת חברה בישראל: ההבדל שבין אדם פרטי לחברה, הוא שאדם פרטי חב בחובות עצמו. מה שאין כן חברה, שהינה אישיות נפרדת ואשר בעצם טבעה הינה בעירבון מוגבל, ובדרך זו מרחיקה את בעל המניות בחברה מסיכון יתר. הקמת חברה בעירבון מוגבל מעניקה יתרונות רבים, בין היתר בהיבטים המשפטיים והמיסויים. בהיבט, המשפטי, הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרון משמעותי, בשל האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, המפרידה בין הנושים לבין בעלי המניות (כלומר – האחריות לחובות והתחייבויות הינה של החברה ולא של בעלי מניותיה). רק במקרים חריגים יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה ולייחס את האחריות לחובות החברה לבעלי מניותיה. בהיבט המיסויי, הקמת חברה בע"מ עשויה להעניק יתרונות משמעותיים ביותר, לדוגמה בשיעורי המס על חברות, שכיום הינם נמוכים באופן משמעותי משיעורי המס של יחיד. בנוסף, חברות, אינן משלמות דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

משרדנו מלווה בעלי מניות בעת הקמת חברה ומעניק להם ייעוץ משפטי צמוד, בכל הקשור לחברה ובכלל זה: מיסוי החברה, אחריות מוגבלת של בעלי המניות בחברה וחובות דירקטורים בחברה.

בהתאם לחוק החברות, כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, בלתי מוסריות ונוגדת את תקנת הציבור. אדם המעוניין לרשום חברה עליו להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה וכן יש לצרף לבקשה: תקנון החברה, הצהרת בעלי המניות של החברה והצהרת דירקטורים ראשונים של החברה על נכונותם לכהן כדירקטורים. כל המסמכים נדרשים להיות מאומתים על ידי עורך דין.

 הקמת חברה בחו"ל:

משרדנו מלווה את לקוחותיו בהליכי פתיחת חברות בחו"ל במגוון מדינות המהוות מקלט מס.

מקלט מס הוא מדינה ששיעור המס המוטל על הכנסות בגבולות המדינה נמוך מזה הנגבה בישראל. תכנון מס עשוי להביא לחיסכון במס החברה.

למשרדנו ניסיון וייצוג של חברות ויחידים מחו"ל ובייחוד מהמזרח הרחוק ומארה"ב בפעילויות עסקיות שונות בישראל.